موسسه تبلیغاتی چشمگیران

 

آدرس : 

دفتر مرکزی تهران - خیابان شریعتی - خیابان زیبا- پلاک 63 واحد 10

دفتر نمایندگی زنجان - پارک علم و فناوری استان زنجان - واحد 16 

تلفن تماس : 02122220739

همراه : 09123417366